V roce 1989 založilo sdružení fyzických osob společnou firmu pod obchodním jménem REPA - Rekonstrukce památek se zaměřením na realizace zakázek v oblasti rekonstrukcí a obnovy památek . Po dynamickém rozvoji byla v roce 1994 založena nástupnická společnost s ručením omezeným , pod obchodním jménem REPA-Rekonstrukce/Památky . Činnost společnosti byla a je úzce zaměřena na stavební realizace, od rekonstrukcí malého rozsahu , (výměny střešních krytin, rekonstrukcí representativních prostor, zateplování panelových objektů), až po složité rekonstrukce památkově chráněných objektů a provádění vlastních, interně financovaných stavebních projektů. Společnost úzce spolupracuje se specializovanými týmy odborníků na stavební technologie, výpočetní techniku (Altea computer, s.r.o.) a v případě potřeby má k dispozici osvědčené subdodavatele na specializované stavební a restaurátorské práce. Provedenými rekonstrukcemi památkově chráněných objektů 1. kategorie se společnost zařadila do sytému přestižních stavebních firem v České republice. Společnost má k dispozici representativní technické a skladové zázemí a její technické vybavení odpovídá střední stavební firmě EU. Obchodní jméno společnosti je registrováno Úřadem průmyslového vlastnictví, společnost je certifikována od roku 2005, certifikaci ČSN EN ISO 9001: 2001.

 

 

©2009 Repa s.r.o.