Státní zámek Ctěnice, Praha – Vinoř
____________________________________________________
Postupná rekonstrukce zámeckých objektů a uměleckých artefaktů v souladu se záměrem Státního památkového ústavu. Souhrnné stavební celky jsou v současnosti využívány jako provoz koňské jízdárny, museální expozici a k technicko–hospodářským účelům
Investor : Pražská informační služba

Prašná brána, Praha 1
___________________________________________________________
Komplexní rekonstrukce vnějších ploch pláště Prašné brány( restaurování a obnova veškerých kamenných ploch a uměleckých artefaktů, zlacení prvků, dodání náhrad, doplnění kamene ad. ). Vybudování museální expozice v interiéru Prašné brány , restaurování a obnova veškerých kamenných ploch a uměleckých artefaktů
Investor : Magistrát hl.m.Prahy

Chrám Sv. Mikuláše, Praha 1
_____________________________________________________
Komplexní rekonstrukce vnějších ploch pláště chrámu Sv.Mikuláše

( restaurování a obnova veškerých kamenných ploch a uměleckých artefaktů, zlacení prvků, dodání náhrad, doplnění kamene, restaurování věžních hodin). Jedna z nejsložitějších staveb lešení v České repulice. Vybudování museální expozice v interiéru chrámu Sv. Mikuláše , restaurování a obnova veškerých kamenných ploch a uměleckých artefaktů. V interiéru je umístěna pamětní deska naší společnosti.
Investor : Magistrát hl.m.Prahy

Rekonstrukce kostelů
_____________________________________________________
Narození Panny Marie, Praha 10
Svatého Pankráce, Praha 4
Svatého Prokopa, Praha 4
Investor : Arcibiskupství Praha


 

 

| ©2009 Repa s.r.o