Hotel Palace, Mariánské Lázně
_______________________________________________________________________
Komplexní rekonstrukce klientsky prestižního hotelu v Mariánských Lázních, realizovaného na základě projektové dokumentace společnosti Epik, Praha. Podstatou rekonstrukce byla změna vnitřních dispozic pokojů, sociálního a technologického zázemí hotelu, půdní vestavba luxusních apartmán (sochařská, kamenosochařská a štukatérská výzdoba) a vybudování balneoprovozu včetně fasádních a umělecko řemeslných prací. Následně byla provedena rekonstrukce restaurací a salónků s obnovou uměleckých artefaktů . Poslední fází byla úprava a dobudování elektronické bezpečnostní ochrany hotelu a příjezdových a parkovacích komunikací.
Investor : Hotel Palace , a.s.

Hotel Mira, Praha 4
_______________________________________________________________________
Komplexní rekonstrukce garni hotelu . Předmětem rekonstrukce byla změna vnitřních dispozic pokojů, sociálního a technologického zázemí hotelu,
Investor – Epik Praha se zahraniční účastí

Hotel DUO v Praze 8
_______________________________________________________________________
Rekonstrukce hotelu probíhala ve třech navazujících etapách. V první etapě byla provedena rekonstrukce 1. podzemního podlaží pro provozní zázemí personálu hotelu
( šatny, dílenské provozy ad.) a částečná dispoziční úprava kuchyně hotelu. Ve druhé etapě byla provedena rekonstrukce 1. nadzemního podlaží na provozní kanceláře hotelu včetně sociálního zařízení a obnova plášťů budov. Ve třetí etapě byla provedena nástavba kongresového centra, rekonstrukce stravovacích zařízení a rekonstrukce 248 pokojů hotelu. V roce 2008 dokončena přístavba k hotelu pro skladové a technické hospodářství.
Investor : Prague propertis, a.s.

Psychiatrická léčebna v Praze 8
_____________________________________________________
Komplexní rekonstrukce pavilonu určeného pro léčení a rekonvalescenci drogově závislých. Podstatou rekonstrukce byla změna dispozic pokojů, sociálního zařízení a stravovacích prostorů pro pacienty a půdní vestavba kanceláří, sociálního zařízení pro zdravotnický odborný nemocniční personál.
Investor : Ministerstvo zdravotnictví ČR

Dům služeb v Praze 8
_____________________________________________________
Výstavba nového objektu služeb pro obvod Prahy 8. Výstavba zcela nového moderního urbanistického celku do kterého byly zakomponovány potřeby obyvatel. V domě služeb byla vybudována obecní knihovna, provozní celek pro odpočinek důchodců, lékárna, kancelářské a sociální zázemí.
Investor : Městská část Investor : MČ Praha 8

Autocentrum Mariánské Lázně
________________________________________________
Výstavba nového atypického objektu pro prodejce Auto Škoda včetně skladového zázemí, příjezdových a parkovacích komunikací.
Investor : Marienbau, a.s.


Balírny Douwe Edgberts a.s. , Praha 9

_____________________________________________________
rekonstrukce lze rozdělit do dvou základních částí a to na provedené rekonstrukce budov pro skladovací zázemí a provedené rekonstrukce budov určené pro provozní a administrativní zázemí. Následně byla realizována nástavba objektu pro kanceláře technického personálu zadavatele a celková plynofikace provozního areálu .
Investor : Balírny Douwe Edgberts, a.s.

Všeobecná fakultní nemocnice , Praha 2

_____________________________________________________
Komplexní rekonstrukce provozního zázemí psychiatrické kliniky VFN, vybudování nového lůžkového, lékařského a sociálního provozního zařízení.
Investor : VFN Praha


Bytové domy
_____________________________________________________
Přestavba domu na luxusní byty pro zahraniční klientelu v Praze 6
investor : Crown invest, s.r.o.

Výstavba nových RD a bytových domů v Praze 4,5,9, Bášti, Dolínku, Rudné u Prahy a Zálezlicích


Prestižní fasády
_____________________________________________________
Ministerstvo zemědělství a výživy, Václavské náměstí, Praha 1
Investor : MZaV

Vanner adapt, a.s., Václavské náměstí, Praha 1
Investor : Vanner adapt, a.s.
Zateplení fasád Jivesnká ulice, Praha 4
Investor : SBD Praha 4, Jivenská


Obchodní zastoupení
_____________________________________________________
Dialog, a.s. Praha 1,Casio, Praha 1, Ligne rosset, Praha 1, Frick aFrick, Praha 1, Ricoh, a.s., Praha 1, Wai, a.s. Praha 1, Siemens, Praha 10 

 

| ©2009 Repa s.r.o