- projektová činnost ve výstavbě, zpracování projektové dokumentace až do úrovně stavebního povolení včetně architektonické studie a návrhu

- provádění veškerých staveb včetně jejich změn, výstavba bytových domů, hotelů včetně dovybavení interiérů, specializovaných zařízení nemocničního charakteru, rekonstrukce bytů, stavebních objektů, rekonstrukce památkově chráněných objektů, zateplení panelových domů, restaurátorské práce

- inženýrská činnost v investiční výstavbě (stavební dozor, koordinace dodavatelů, kontrola dodávek a finančního plnění)

- realitní činnost ( zajištění odhadů nemovitostí, poradenství klientům )

 

 

| ©2009 Repa s.r.o